Odpravnina ob odpovedi

Odpovedi pogodbe o zaposlitvi so različne. Tako so zelo pogoste odpovedi zaposlitvene pogodbe iz poslovnih razlogov, morda gre za krivdni razlog, za izredno odpoved s strani delavca, sporazumno odpoved, itd. Vsaka pa seveda ima pravice in dolžnosti, tako za delodajalca kakor za delavca. Vsekakor pa je pomembno, da vemo, da je odpravnina ob odpovedi upravičena, v kolikor gre za razloge, ki niso nastali iz krivdnih dejanj zaposlenega.

Odpravnina pripada zaposlenim, ki podajo izredno odpoved, zaradi krivdnih razlogov delodajalca in je tako delodajalec odgovoren za izplačilo ustreznega zneske odpravnine. Prav tako je delodajalec dolžan plačati odpravnino zaposlenemu pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas.  Ko gre za sporazumno odpoved, se delodajalec in delavec dogovorita o odpravnini, sporazumno. Sicer ta prekinitev pogodbe od delodajalca ne zahteva plačila odpravnine.

Pred podpisom kakršnekoli odpovedi, je dobro biti seznanjen z možnosti, katere imamo po prekinitvi oziroma med prekinitvijo pogodbe. Namreč, vsaka pogodba nosi posledice, ki jih kasneje nosi delodajalec ali zaposleni. In odpovedi običajno niso dogodek in kasneje proces, katerega bi se veselili. Tako za delodajalca ne, kakor tudi za zaposlenega.

Vsekakor pa bo zaposleni vsaj po prenehanju delovnega razmerja lažje shajal, v kolikor mu delodajalec zagotovi odpravnino, katera mu običajno pripada, razen, če gre za specifične dogodke in zaposlitve, po katerih zaposlenemu ta ne pripada. Zaposleni bo vsekakor potreboval morda nekaj časa, da poišče novo zaposlitev in se postavi na noge, tako da odpravnina ob odpovedi odlično služi tudi temu in nekako je preskrbljen vsaj za določen čas. Finančno, seveda.

V kolikor nismo prepričani o ustreznosti in tudi o prekinitvi ter odpovedi, se lahko vedno tudi obrnemo na strokovne službe, ki so nam na voljo za pomoč pri tovrstnih zadevah. Zagotovo nam bodo znali najbolje svetovati in predlagati prihodnje korake, katere bomo ubirali. Le tako se lahko prepričamo, da smo ob odpovedi tudi uveljavili svoje pravice in nismo bili prikrajšani za nič.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *