Varčni radiatorji za vsak dom

Ali se ogrevanje na elektriko splača? Čeprav odgovor na to vprašanje išče veliko ljudi, pa nanj ni možno enostavno odgovoriti z da ali ne – takšen odgovor bi bil namreč zelo zavajajoč. To, ali se ogrevanje s pomočjo električne energije splača, je namreč odvisno od številnih dejavnikov, najbolj pa od tega, za kakšen način ogrevanja sploh gre. Eno od možnosti, ki omogoča ogrevanje na elektriko, na primer predstavljajo tudi varčni radiatorji, s katerimi je možno ogrevati različne prostore.

električni stenski radiatorji Glamox
Varčni radiatorji – Glamox

Kakšna je poraba energije električnih grelnikov?

To, koliko električne energije bo porabil nek grelnik, je odvisno od njegove moči. Večja ko je moč, več energije bo porabil za svoje delovanje. Vendar je poleg tega pomembno tudi to, kako velik je sploh prostor, ki ga je treba ogreti. Cilj vsakega ogrevanja je namreč ta, da prostor ogrejemo na temperaturo, ki bo omogočila prijetno uporabo prostora oziroma prijetno bivanje. Zato je treba moč grelnika prilagoditi kvadraturi prostora, pa tudi temu:

  • kako dobro je prostor izoliran,
  • kako dobro tesnijo okna,
  • čemu je namenjen nek prostor,
  • kakšne so običajne zunanje temperature,
  • kakšno temperaturo bi sploh želeli doseči v prostoru itd.

Od vseh teh dejavnikov je namreč odvisno, koliko energije bomo potrebovali za to, da prostor ogrejemo na želeno temperaturo. Zaradi tega je na splošno težko govoriti o tem, koliko električne energije je potrebno, da ogrejemo nek prostor, ampak je to vedno treba računati za točno določen prostor glede na zgoraj navedene dejavnike.

Kako delujejo varčni radiatorji?

Tako imenovani varčni radiatorji so zelo odzivni. To je zagotovo ena od njihovih najpomembnejših lastnosti, ki poskrbi za to, da za ogrevanje porabijo čim manj energije. Temperatura v prostoru namreč lahko precej niha – če odpremo okno ali vrata, temperatura pade, če prižgemo luč, računalnik in pečico, pa bo temperatura zrasla, zato je potreba po dodatnem ogrevanju veliko manjša.

Varčni radiatorji to zaznajo in v takem trenutku prilagodijo svoje delovanje, s tem pa prihranijo električno energijo. Ključen pri tem je zelo odziven in precizen termostat, ki tako predstavlja enega najpomembnejših delov takšnega grelnika.