Sklopka

Sklopka omogoča prenos moči iz motorja v menjalnik.

Naloge sklopke so prenos vrtilnega momenta na menjalnik, mehko speljevanje vozila brez sunkov, omogočanje prekinitve prenosa sil momenta motorja na menjalnik pri menjavi prestav, duši vrtilna nihanja, ščiti motor in vse komponente, ki prenašajo sile pred preobremenitvijo. Vrtilni moment motorja zagotavlja pogonsko silo vozilu. Ustrezno količino vrtilnega momenta motorja določa in nadzira voznik. Speljevanje vozila je lahko različno. Optimalno speljevanje vozila je speljevanje vozila brez sunkov. Speljevanje brez sunkov je omogočeno tako, da se vrtilne frekvence vstajnika in pogonske gredi menjalnika izravnajo z drsenjem sklope.

Gibanje vozila ima mnoge značilnosti. Predvsem se vozilo giblje različno hitrostjo, smerjo in drugimi značilnostmi gibanja. Vse različne pogoje gibanja, kot so hitrost, naklon površine gibanja, obremenjenost vozila in drugi pogoji zahtevajo, da se moč motorja ustrezno pretvori v koristno. Moč motorja je koristna, ko se na kolesa prenaša pogojem ustrezna hitrost, moč in navor. Hitrost, moč, navor in druge lastnosti določa poleg motorja menjalnik. Menjalnik lahko zagotavlja različne načine koriščenja motorne moči. Delovanje menjalnika sklopka omogoča tako, da razbremeni njegove delo, dokler se ne uskladijo vrtilne frekvence zobnikov. Z izrazom sklopka v pogovornem jeziku razumemo različne sklope motornega vozila. Sklopka je lahko celoten sklop delov med motorjem in menjalnikom, včasih je to pogovorni izraz za lamelo sklopke, obstajajo tudi drugi pomeni besede. To razumevanje je najpomembnejše pri naročanju rezervnih delov, naročanju servisnih in drugih storitev ter v vseh podobnih primerih.

Najbolje je, da se v izogib težav naučimo pravilnega poimenovanja vseh sestavnih delov sklopke oziroma vseh komponent, ki skrbijo za prenos moči in navora iz motorja do menjalnika. Najpomembnejše komponente so lamela sklopke, potisna plošča sklopke in ležaj sklopke. V primeru nerazumevanja bodo lahko nastali nepotrebni stroški za lastnika vozila. Splošni izraz se lahko uporablja zgolj za splošno označevanja, ko želimo sporočiti točno določen del, je potrebno uporabljati oznako, katera bo nedvoumno sporočala kaj želimo. Poleg natančnih izrazov sestavnih delov je potrebno pri naročanju sklopke navesti nekatere specifične oznake vozila. Največkrat si bomo pomagali natančno določiti potrebno ustreznost s številko šasije vozila. Številka šasije med drugim sporoča lastnosti sklopke prve vgradnje.

Sklopka je pomembna komponenta motornega vozila.