Je matematika v osnovni šoli res tako težka?

Če boste osnovnošolce vprašali, kateri je najtežji predmet, vam jih bo veliko odgovorilo, da je to matematika, saj ima z njo veliko šolarjev težave. Te se lahko pojavijo tako na ravni razumevanja kot pri samem reševanju nalog, saj je treba biti pri matematiki natančen, kar zahteva veliko mero zbranosti in koncentracije, seveda pa tudi znanja. Matematika v osnovnih šolah je pomemben predmet, saj se pri njem učenci prvič srečajo z reševanjem osnovnih matematičnih problemov, ki jih bodo morali znati reševati ne le celo osnovno šolo, temveč tudi v srednji šoli in kasneje v življenju. VEč na www.kvalitetne-instrukcije.si/instrukcije-matematike/
Matematika v osnovnih šolah je temelj ne le za kasnejše matematično znanje, temveč tudi za znanje fizike in naravoslovnih ter tehničnih predmetov. Marsikateri učenec velikokrat misli, da se bo matematiki izognil tako, da bo svoje nadaljnje izobraževanje usmeril v družboslovne vode, a tudi tam se matematiki večinoma ne da popolnoma izogniti. Gre namreč za osrednji predmet ne le v osnovni, temveč tudi v srednji šoli in gimnaziji, enako pa velja tudi za fiziko, na fakulteti pa tudi družboslovcem matematično znanje pride prav pri enem od težjih predmetov – statistiki.
Poleg tega, da je matematika zelo pomembna v samem izobraževalnem sistemu, pa prav pride tudi v vsakdanjem življenju. Pri matematiki se naučimo tudi reševanja problemov oziroma problemskega razmišljanja. Prav zaradi vsega naštetega pa je zelo pomembno, da osnovnošolcu, ki ima težave z matematiko, pomagamo s kakovostnimi inštrukcijami, ki mu bodo omogočile, da kasneje v izobraževanju in življenju z matematiko ne bo imel več težav.
Temeljnega znanja matematike, ki se ga pridobi v osnovni šoli, se kasneje ne da nadomestiti in bo otroku ves čas šolanja zelo manjkal, kar se bo poznalo tudi pri ocenah ter pri času, ki ga bo moral vložiti v učenje matematiko. Zato je treba težave reševati takoj, ko se pojavijo, ter se odločiti za inštrukcije matematike za osnovne šole, ki so odlična naložba za prihodnost!